Hrebeňový úsek výstupu až na Slavkovský štít po Štrbavom hrebeni.
Album: Slavkovský štít
Rok: 2021/10
Popis:

Hrebeňový úsek výstupu až na Slavkovský štít po Štrbavom hrebeni.