Ďalšie výhľady na trojtisícovky, Tofana di Rozes (vpravo), Punta Sorapis (vzadu v strede), Pelmo (vravo).
Album: okolo Settsass
Rok: 2021/09
Popis:

Ďalšie výhľady na trojtisícovky, Tofana di Rozes (vpravo), Punta Sorapis (vzadu v strede), Pelmo (vravo).