Pohľad zdhola na priehradu.
Album: via ferrata Schlegeis 131
Rok: 2020/07
Popis:

Pohľad zdhola na priehradu.