Stúpanie na Satan, pohľad na Pleso nad Skokom do Mlynickej doliny
Album: Satan
Rok: 2016/09
Popis:

Stúpanie na Satan, pohľad na Pleso nad Skokom do Mlynickej doliny