Ostrý Roháč z Jamníckeho sedla
Album: Roháče
Rok: 2016/08
Popis:

Ostrý Roháč z Jamníckeho sedla