Most z druhej strany. Naozaj turistická atrakia, kde sa tvoria rady čakajúce na fotku.
Album: Olperer Hütte
Rok: 2022/07
Popis:

Most z druhej strany. Naozaj turistická atrakia, kde sa tvoria rady čakajúce na fotku.