Prvý pohľad na Maurerkogel po prejdení zjazdovky a časťou lesa.
Album: Maurerkogel
Rok: 2018/10
Popis:

Prvý pohľad na Maurerkogel po prejdení zjazdovky a časťou lesa.