Potok Krimmler Ache tvoria sútoky viacerých potokov, zväčša z topiacich sa ľadovcov.
Album: Krimmelské vodopády
Rok: 2019/10
Popis:

Potok Krimmler Ache tvoria sútoky viacerých potokov, zväčša z topiacich sa ľadovcov.