Uzáver Mlynickej doliny, Okrúhle a Capie pleso
Album: Furkotský štít
Rok: 2015/08
Popis:

Uzáver Mlynickej doliny, Okrúhle a Capie pleso