Celá ferrata je veľmi jednoduchá, najťažší úsek je B.
Album: Kaňony a vodopády Fanes
Rok: 2019/07
Popis:

Celá ferrata je veľmi jednoduchá, najťažší úsek je B.