Pohľad z Choča na východ, na Liptovskú Maru a Tatry.
Album: Veľký Choč
Rok: 2020/05
Popis:

Pohľad z Choča na východ, na Liptovskú Maru a Tatry.