Pohľad do doliny medzi Brennisteinsalda a vrchom Háalda.
Album: Brennisteinsalda
Rok: 2022/09
Popis:

Pohľad do doliny medzi Brennisteinsalda a vrchom Háalda.