Berliner Hütte sa začala stavať už v roku 1879 a výstavba do súčasnej podoby trvala do roku 1911.
Album: Berliner Hütte
Rok: 2022/07
Popis:

Berliner Hütte sa začala stavať už v roku 1879 a výstavba do súčasnej podoby trvala do roku 1911.