Panoráma, pohľad na východ.
Album: Babia hora
Rok: 2019/07
Popis:

Panoráma, pohľad na východ.