Gamle Stavanger / Starý Stavanger
Album: Stavanger
Dátum: 2019/05
Popis:

Gamle Stavanger / Starý Stavanger