Jeden z najkrajších pohľadov na zámok je z mostu Marienbrücke.
Album: Neuschwanstein
Dátum: 2018/07
Popis: Jeden z najkrajších pohľadov na zámok je z mostu Marienbrücke.