Pohľad na Innsbruck z vyhliadky Hungerburg
Album: Innsbruck
Dátum: 2013/10
Popis: Pohľad na Innsbruck z vyhliadky Hungerburg