Pobrežie Atlantického oceánu
Album: Atlantická cesta
Dátum: 2019/05
Popis: Pobrežie Atlantického oceánu