Pohľad na juhovýchod z vyhliadky Byrampen
Album: Ålesund
Dátum: 2019/05
Popis: Pohľad na juhovýchod z vyhliadky Byrampen