Túra na Trolltungu sa začína na dolnom parkovisku P2, pod vodopádom.
Album: Trolltunga
Rok: 2019/05
Popis: Túra na Trolltungu sa začína na dolnom parkovisku P2, pod vodopádom.