Cesta začala od vrchu Wildenkarkogel pri vodnej nádrži.
Album: Saalachtaler Höhenweg
Rok: 2018/10
Popis: Cesta začala od vrchu Wildenkarkogel pri vodnej nádrži.