Pohľad z Rysov na východ
Album: Rysy 2017
Rok: 2017/01
Popis: Pohľad z Rysov na východ