Skaly Červené piesky
Album: Prosiecka a Kvačianska dolina
Rok: 2019/06
Popis:

Skaly Červené piesky