Pohľad na Temnosmrečinské plesá z Kôprovského štítu
Album: Kôprovský štít
Rok: 2015/07
Popis: Pohľad na Temnosmrečinské plesá z Kôprovského štítu