Súľovské skaly

Súľovské skaly, Súľovské vrchy 2020/04 Slovensko Slovensko

Gotická brána
Súľovské skaly a Gotická brána
Súľovský hrad
Zrúcanina hradu sa nachádza na vrchu skál.
Skala s názvom Brada (816 m)
Opásaná
Vyhliadka na Opásanej
Pohľad od Súľova na vrchy Brada a Roháč.
Dedina Súľov-Hradná, časť Súlov, v pozadí Súľovský hrad.
Súľovské skaly. Video z túry.