Helleren, Jøssingfjord

Vyhliadka na Jøssingfjord 2019/05 Nórsko Nórsko

Pohľad na staré koľajnice a potrubie vedúce k vodnej nádrži.
Historické domčeky pod skalou zo začiatku 18. storočia
Historické domčeky pod skalou zo začiatku 18. storočia
Domčeky sa nachádzajú v úplnom závere Jøssingfjord.
Cesta na vyhliadku vedúca po starom koľajisku a potrubí.
Pohľad na Helleren a domčeky cestou hore.
Na konci hrdzavých koľají a deravého potrubia sa nachádza vodná nádrž a hydroelektráreň.
Video z túry
Video z cesty do Helleren