Grüne Wand Hütte

Grüne Wand Hütte, Zillertal, Alpy 2021/07 Rakúsko Rakúsko

Priehrada Stillupspeicher (1116 m)
Asfaltová cesta k Stillupperhaus dolinou Stilluppgrund
Mooseggeraste. Postavené v 1627?
Stillupperhaus
Cestou k Grüne Wand Hütte je vodopád na každom kroku.
Okrem vodopádu na každom kroku je vždy nejaká krava.
Dolina Stilluppgrund
Grüne Wand Hütte
Po Grüne Wand Hütte (1438 m) vedie asfaltová cesta, ideálna na bicykel.
Chodník číslo 515 ďalej pokračuje ku Kasseler Hütte, ktorá je súčasťou Berliner Höhenweg.
Kúsok za Grüne Wand Hütte končí asfaltka a scenérie sú ešte krajšie.
Na ceste môžete stretnúť nielen ľudí, ale aj rôzne zvieratká.
Uzáver doliny Stilluppgrund pod vrcholom Grüne Wand Spitze (2946 m).
Video z túry na Grüne Wand Hütte.