Zámok Vaduz, je rezidencia lichtenštajnskej knižacej rodiny, nie je verejnosti prístupný.
Album: Vaduz
Dátum: 2013/09
Popis: Zámok Vaduz, je rezidencia lichtenštajnskej knižacej rodiny, nie je verejnosti prístupný.