Pohľad zo strechy opery
Album: Oslo
Dátum: 2019/05
Popis: Pohľad zo strechy opery