Album: Öresundský most
Dátum: 2019/05
Popis: Video, prejazd cez Öresundský most. Pohľad z auta.