Öresundský most spája Dánsko so Švédskom, mestá Kodaň a Malmö.
Album: Öresundský most
Dátum: 2019/05
Popis:

Öresundský most spája Dánsko so Švédskom, mestá Kodaň a Malmö.