Pohľad z diaľky na Langfossen.
Album: Langfossen
Dátum: 2019/05
Popis: Pohľad z diaľky na Langfossen.