Pohľad na júžnú stranu a pozostatok ľadovca.
Album: Zugspitze
Rok: 2018/07
Popis: Pohľad na júžnú stranu a pozostatok ľadovca.