Smolenický zámok.
Album: Záruby
Rok: 2022/02
Popis:

Smolenický zámok.