Pohľad na Partizánsku jaskyňu a Skalné okno.
Album: Veľký Manín
Rok: 2022/03
Popis:

Pohľad na Partizánsku jaskyňu a Skalné okno.