Pohľad z Ostrvy na štíty nad Zlomiskovou dolinou, najvyššia je Vysoká.
Album: Tupá
Rok: 2018/10
Popis: Pohľad z Ostrvy na štíty nad Zlomiskovou dolinou, najvyššia je Vysoká.