V strede kamzík, nad ním zľava Gánok, Rumaov štít, Zlobivá, Záp. Železný štít, Snežné kopy, Východný železný štít.
Album: Tupá
Rok: 2018/10
Popis: V strede kamzík, nad ním zľava Gánok, Rumaov štít, Zlobivá, Záp. Železný štít, Snežné kopy, Východný železný štít.