Strmá časť výstupu bola pre skialpinistov istená lanami.
Album: Rysy
Rok: 2016/04
Popis: Strmá časť výstupu bola pre skialpinistov istená lanami.