Pohľad z Rysov na Vysokú a Ťažký štít
Album: Rysy
Rok: 2016/04
Popis: Pohľad z Rysov na Vysokú a Ťažký štít