Pohľad z Rysov na východ. V popredí Ťažká dolina a nad ňou kolmá Galéria Gánku
Album: Rysy
Rok: 2016/04
Popis: Pohľad z Rysov na východ. V popredí Ťažká dolina a nad ňou kolmá Galéria Gánku