Pohľad z Rysov na západ, v pozadí Kriváň
Album: Rysy
Rok: 2016/04
Popis: Pohľad z Rysov na západ, v pozadí Kriváň