Muchotrávka červená na záver túry
Album: Roháče
Rok: 2016/08
Popis: Muchotrávka červená na záver túry