Pohľad na okolité vrchy, ale v diaľke sa dali spozorovať viaceré vrcholy, napríklad Dachstein
Album: Ötscher
Rok: 2017/09
Popis: Pohľad na okolité vrchy, ale v diaľke sa dali spozorovať viaceré vrcholy, napríklad Dachstein