Lago di Sorapis sa nachádza vo výške 1923 metrov.
Album: Lago di Sorapis
Rok: 2017/08
Popis:

Lago di Sorapis sa nachádza vo výške 1923 metrov.