Pohľad na staré koľajnice a potrubie vedúce k vodnej nádrži.
Album: Helleren, Jøssingfjord
Rok: 2019/05
Popis: Pohľad na staré koľajnice a potrubie vedúce k vodnej nádrži.